Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

INPS – kampania weryfikacji istnienia w życiu

Aktualizacja 4 lutego 2021 r.

 

W związku z obecną sytuacja epidemiologiczną spowodowaną wirusem Covid-19, INPS uzgodnił z Citibank (jako dostawca usług w zakresie wypłaty emerytur poza terytorium kraju) nowe ramy czasowe związane z procesem weryfikacji istnienia w życiu osób, które pobierają emerytury za granicą, zmieniając wcześniej ustalone ramy czasowe.

W przypadku weryfikacji emerytów i rencistów zamieszkałych w Polsce, rozpoczętej w październiku 2020 r., Instytut podjął decyzję o przesunięciu o trzy miesiące ostatecznego terminu dostarczenia zaświadczeń, pierwotnie wyznaczonego na luty 2021 r. Nowy termin został zatem ustanowiony na dzień 7 maja 2021 r. W związku z tym, gdy proces weryfikacji nie zostanie zakończony w nowym terminie, wypłata raty za czerwiec 2021 r. będzie miała miejsce w formie gotówki w Agencjach Western Union, a w przypadku nieodebrania emerytury osobiście lub nieprzedstawienia zaświadczenia o zamieszkiwaniu do dnia 19 czerwca 2021 r., wypłata emerytury zostałaby zawieszona przez bank od kolejnej raty w lipcu 2021 r.

Zwracamy uwagę, że na mocy umowy pomiędzy INPS a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o elektronicznej wymianie informacji o zgonach wspólnych emerytów i rencistów, zauważa się, że żądanie dostarczania corocznego dowodu istnienia w życiu nie dotyczy osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe zamieszkałych w Polsce, pod warunkiem że podmioty te są beneficjentami świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez ZUS.

Informujemy, że w przypadku chęci złożenia wniosku do Urzędu Konsularnego o wydanie zaświadczenia o istnieniu w życiu, najlepiej będzie się umawiać pisząc na adres consolare.varsavia@esteri.it lub dzwoniąc pod numer +48 22 826 3471, wyłącznie od poniedziałku do czwartku w godzinach 14.30-15.30 oraz w piątki w godzinach 13.00-14.00. Przy tej okazji interesanci zostaną poinformowani o możliwości weryfikacji istnienia w życiu na odległość – jako wyjątku w świetle ograniczeń związanych z epidemią COVID 19 – poprzez innowacyjny system wideorozmów.

Urząd konsularny dołoży wszelkich starań, aby przyjąć osobiście tych interesantów, którzy muszą uzyskać zaświadczenie o istnieniu w życiu, a nie mogą umówić się na spotkanie.