Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Discorso di S.E. l’Ambasciatore pronunciato in occasione del Viaggio della Memoria 2023

VIAGGIO DELLA MEMORIA 2023

1) Il vostro Viaggio della Memoria viene a cadere in momento drammatico. L’orrore di quanto accaduto in Israele con l’attacco terroristico di Hamas riguarda certo in primo luogo Israele, riguarda certo in primo luogo il popolo ebraico ma non dobbiamo farci illusioni, riguarda anche tutti noi e tutti voi.

2) Io stesso ho vissuto in Israele in anni difficili e ho condiviso con gli amici Israeliani l’insopportabile sensazione di essere sempre in pericolo perché qualcuno vuole colpire te o i tuoi cari.

3) Ecco quindi che la Memoria dell’orrore della Shoah diventa qualcosa di tragicamente attuale. Perché a quanto avvenuto in Israele ha fatto seguito un rigurgito di antisemitismo in Europea e nel mondo, a triste conferma che quel virus è ancora radicato e attivo nelle nostra società.

4) Ci si era illusi che dopo la Shoah “Never again” e invece il massacro di famiglie intere, bambini compresi, con la brutalità che ben conoscete, testimonia che purtroppo “again” il popolo ebraico viene attaccato solo perché tale.

5) A voi, ragazzi, il compito – direi il dovere etico – di continuare a coltivare e diffondere la Memoria della Shoah con lo sguardo rivolto al presente e al futuro.

6) ll nostro comune impegno civile a combattere l’antisemitismo, anche nelle sue forme più subdole e embrionali è qualcosa che riguarda il futuro della Umanità nel suo insieme. Non permettete, non permettiamo, a nessuno di ipotecarlo.

7) Ricordando il monito di un famoso quadro del pittore spagnolo Goya “il sonno della ragione genera mostri”, incombe a tutti noi il dovere di tenere sempre sveglie la ragione e la Memoria come antidoto al mostro dell’antisemitismo.

 

 

PODRÓŻ PAMIĘCI 2023

1) Wasza Podróż Pamięci odbywa się w dramatycznym momencie. Koszmar tego, co wydarzyło się w Izraelu w związku z atakiem terrorystycznym Hamasu, z pewnością dotyczy przede wszystkim Izraela i narodu żydowskiego, ale nie powinniśmy mieć złudzeń, dotyczy to również nas wszystkich i was wszystkich.

2) Ja sam mieszkałem w Izraelu w trudnych czasach i dzieliłem z przyjaciółmi, Izraelczykami, nieznośne uczucie ciągłego niebezpieczeństwa, jakie ciąży, gdy ktoś chce zaatakować Ciebie lub Twoich bliskich.

3) Oto pamięć o okropieństwie Zagłady staje się czymś tragicznie aktualnym, ponieważ następstwem wydarzeń w Izraelu jest nawrót antysemityzmu w Europie i na świecie. Jest to smutne potwierdzenie, że wirus ten jest nadal zakorzeniony i aktywny w naszych społeczeństwach.

4) Łudziliśmy się, że po Holokauście pozostanie świadomość „Nigdy więcej”, podczas gdy mordowanie  całych rodzin, włącznie z dziećmi, z brutalnością, którą dobrze znacie, świadczy o tym, że niestety „znowu” naród żydowski jest atakowany tylko dlatego, że nim jest.

5) Na was, młodzi ludzie, spoczywa zadanie – powiedziałbym, etyczny obowiązek dalszego kultywowania i rozpowszechniania pamięci o Zagładzie z myślą o teraźniejszości i przyszłości.

6) Nasze wspólne obywatelskie zaangażowanie w walkę z antysemityzmem, nawet w jego najbardziej podstępnych i zalążkowych formach, jest czymś, co dotyczy przyszłości całej Ludzkości. Nie pozwólcie, nie pozwólmy nikomu zagarnąć tej walki tylko na własny użytek.

7) Przywołując ostrzeżenie ze słynnego obrazu hiszpańskiego malarza Goi „Kiedy rozum śpi, budzą się potwory”, na nas wszystkich spoczywa obowiązek, aby rozum i pamięć były ciągle czujne jako oręże w walce z potworem antysemityzmu.