Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Nowe zapisy dotyczące wystawiania dokumentów tożsamości dla rodziców małoletnich dzieci

Informujemy rodaków, rodziców małoletnich dzieci, że zgodnie z D.L. 69/2023 od 14 czerwca 2023 r. nie będzie już wymagana zgoda drugiego rodzica nieletniego w celu uzyskania własnego dokumentu tożsamości (paszportu i CIE).

Nowy artykuł 3-bis ustawy 1185/1967 wskazuje przede wszystkim, że w przypadku konkretnego i faktycznego niebezpieczeństwa, w razie wyjazdu za granicę rodzica, który mógłby uchylić się od wypełniania swoich obowiązków wobec nieletnich dzieci, drugi rodzic będzie mógł wystąpić o wydanie zakazu wydania jemu dokumentu tożsamości.

Taki wniosek można będzie złożyć do właściwego sędziego przy sądzie powszechnym, w którym małoletni ma miejsce zamieszkania lub, jeżeli małoletni przebywa za granicą, w sądzie, w którego okręgu znajduje się urząd rejestracji w AIRE (Rejestr ludności włoskiej zamieszkującej zagranicą).

Natomiast w przypadku wydawania dokumentów tożsamości małoletnim obywatelom włoskim nadal obowiązuje konieczność wydania pisemnej zgody przez obojga rodziców lub osoby sprawujące władzę rodzicielską.