Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Wypłata emerytur za granicą przez INPS – Weryfikacja pozostawania przy życiu w roku 2023 i 2024

Pragniemy poinformować, że INPS przekazał szczegóły dotyczące przebiegu oraz terminów weryfikacji, w roku 2023 i 2024, pozostawania przy życiu osób pobierających świadczenia emerytalne za granicą.

Jeżeli chodzi o beneficjentów emerytur mieszkających w Polsce, Citibank rozpocznie pierwszy etap powszechnej weryfikacji pozostawania przy życiu w odniesieniu do 2022 r. począwszy od dnia 20 marca 2023 r., wysyłając formularze poświadczenia pozostawania przy życiu, które należy odesłać do banku w terminie do 18 lipca 2023 r. Pragniemy przy tym przypomnieć, że na podstawie umowy między INPS i ZUS w sprawie wymiany informacji drogą elektroniczną dotyczących zgonu wspólnych beneficjentów świadczeń emerytalnych, z obowiązku corocznego przedstawiania poświadczenia o pozostawaniu przy życiu zwolnieni są beneficjenci mieszkający w Polsce, pod warunkiem że osobom tym przysługuje emerytura, która jest wypłacana przez ZUS.

W pozostałych przypadkach, jeżeli procedura weryfikacji nie zostanie zakończona w wyznaczonym terminie, wypłata należności za sierpień 2023 r. zostanie zrealizowana gotówką, w miarę możliwości, w oddziałach Western Union, przy czym w razie braku osobistego odbioru świadczenia lub braku poświadczenia pozostawania przy życiu w terminie do 19 sierpnia 2023 r. wypłata emerytury zostanie zawieszona przez bank począwszy od świadczenia należnego za wrzesień 2023 r.

Pragniemy przypomnieć, że formularz, po wypełnieniu przez beneficjenta emerytury, musi być uwierzytelniony przez odpowiedniego świadka, tzn. przez jeden z podmiotów w Polsce podanych na poniższej liście:

polonia lista testimoni accettabili

Po spełnieniu powyższych formalności, należy wysłać formularz, dołączając do niego wymaganą dodatkową dokumentację, na następujący adres pocztowy „PO Box 4873 Worthing BN99 3BG, United Kingdom”.

Przypominamy, że w przypadku nieotrzymania z jakiegokolwiek powodu formularza wysyłanego przez Citibank, beneficjent świadczenia emerytalnego ma możliwość zwrócenia się do działu wsparcia klienta banku (https://www.citibank.com/tts/sa/inps/index.html) o jego ponowne przesłanie, również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponadto można się zwrócić o dostarczenie formularza do biur Patronato, które są upoważnione do dostępu do „Portalu przedstawicieli” Citibanku i które mają możliwość samodzielnego sporządzenia i wydrukowania pakietu dokumentów na potrzeby poświadczenia istnienia przy życiu.

Uwaga: Biuro Konsularne Ambasady Włoch w Warszawie przyjmuje interesantów w sprawie procedury weryfikacji pozostawania przy życiu od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 12.00, sugerując wcześniejsze umówienie spotkania za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: consolare.varsavia@esteri.it).

Pragniemy przy tym poinformować, że nadal możliwe jest zwrócenie się do Ambasady Włoch w Warszawie o weryfikacje pozostawania przy życiu za pośrednictwem połączenia wideo. Aby skorzystać z tej usługi, należy skontaktować się z Ambasadą, wysyłając wiadomość na adres mailowy consolare.varsavia@esteri.it bądź dzwoniąc na nr tel. +48 22 826 34 71 od poniedziałku do czwartku od godz. 14.30 do 15.30.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej https://www.citibank.com/tts/sa/inps/index.html

W przypadku wątpliwości lub niejasności, prosimy o kontakt na adres consolare.varsavia@esteri.it