Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Informacja dotycząca zbierania danych kontaktowych lekarzy włoskojęzycznych działających w Polsce

Ambasada Włoch w Warszawie zamierza przygotować do wglądu nieformalny otwarty wykaz lekarzy władających językiem włoskim i praktykujących w Polsce.

Celem tej inicjatywy jest utworzenie listy kontaktów dostępnych dla obywateli włoskich zamieszkałych lub czasowo przebywających na terenie Polski, w razie gdyby potrzebowali namiarów na lekarza, u którego na terenie RP mogliby zasięgnąć porady w języku włoskim.

Lekarze zainteresowani znalezieniem się w takim wykazie, który zostanie opublikowany na stronie Ambasady Włoch, mogą to zgłosić drogą mailową, przesyłając na niniejszy adres poczty elektronicznej: amministrativo.varsavia@esteri.it swoje namiary (imię, nazwisko, tytuł naukowy, specjalizacje, ewentualnie też dane placówki medycznej, z którą można się kontaktować, adres, telefon) wraz z pisemnym potwierdzeniem zapoznania się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz zgodą na przetwarzanie rzeczonych danych w oparciu o Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679.danych osobowych oraz zgodą na przetwarzanie rzeczonych danych w oparciu o Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679.

Gwoli ścisłości niniejszym informujemy, że Ambasada Włoch nie nawiąże żadnego stosunku pracy z lekarzami figurującymi w wykazie, wykluczone jest też wynagrodzenie ze strony Ambasady Włoch na ich rzecz. Z tego względu Ambasada Włoch nie bierze odpowiedzialności za świadczone usługi ani za rachunki wystawiane za ich świadczenie przez rzeczonych specjalistów, którzy działają we własnym zakresie; taka informacja zostanie umieszczona pod spodem wykazu do wiadomości ogółu użytkowników.