Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Nota Ambasady Włoch

Ambasada Włoch dowiedziała się z zaskoczeniem i żalem o decyzji przyjętej przez sieć dystrybucji Żabka o zawieszeniu dostaw produktów pochodzących z Włoch w ramach środków zapobiegawczych podjętych przez firmę w odpowiedzi na zagrożenie związane z koronawirusem – Covid -19.
Zaistniały stan nadzwyczajny nie może być łączony tylko z Włochami, ale, jako że chodzi o pandemię, nie ma określonych granic i dotyczy już całego świata. W obliczu takich okoliczności, Ambasada Włoch w Warszawie uznaje, że podjęte kroki mają charakter dyskryminacji i wyraża nadzieję, że zaopatrzenie w włoskie produkty powróci możliwie jak najszybciej do normalnego stanu.
W tej ostatniej kwestii, Ambasada uważa za istotne zasygnalizować, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uznał, iż nie ma dowodów na to, by żywność była źródłem czy też środkiem przenoszenia wirusa. W związku z powyższym, jakakolwiek dyskryminacja produktów enogastronomicznych jest pozbawiona naukowych podstaw i jest nie do przyjęcia.