Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

OŚWIADCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ LUIGI DI MAIO W SPRAWIE SYTUACJI KRYZYSOWEJ ZWIĄZANEJ Z KORONAWIRUSEM

Poniżej zamieszczamy, również w wersji polskiej, tekst opublikowany przez Ministra Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Luigi Di Maio w sprawie sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa COVID-19 oraz dotyczący konieczności podawania rzetelnych formacji w tym zakresie:
“W tak trudnym momencie jest zasadniczą kwestią dla Włoch utrzymanie solidnych relacji również z pozostałymi Państwami Europejskimi i ze środowiskiem międzynarodowym. Ma to zasadnicze znaczenie przede wszystkim dla ochrony naszych przedsiębiorstw, w tym małych i średnich firm, na których opiera się wymiana handlowa w naszym Kraju.
Niedawno otrzymaliśmy od wielu Państw gwarancję, że wobec Włoch nie zostaną zastosowane blokady lub środki ograniczające. Prowadzimy ukierunkowane działania w innych Państwach oraz kampanie kładące nacisk na rzetelną informację tak, aby z listy miejsc we Włoszech odradzanych jako cel podróży zostały usunięte niektóre Regiony i Gminy, które zostały na niej umieszczone zupełnie bezpodstawnie.
Na tym nie koniec. Wczoraj na spotkaniu Rady Ministrów przedstawiłem konkretny plan, mający na celu rzetelne informowanie wszystkich Państw o tym, jak naprawdę rozwija się sytuacja we Włoszech. To także należy do zadań Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zapewniliśmy bezpieczeństwo wszystkim naszym obywatelom, którzy znajdowali się za granicą, teraz musimy myśleć o tym, jak zahamować rozprzestrzenianie się poza naszymi granicami niedokładnych, a czasem wręcz fałszywych, informacji, jakie są obecnie podawane. Im bardziej będą rozpowszechniane fake news, tym bardziej ucierpi nasz Kraj, również pod względem gospodarczym. Nie możemy sobie na to pozwolić. Nie bez powodu zaleciłem bezpośrednie i dokładne informowanie ambasadorów wszystkich Krajów akredytowanych we Włoszech.
W ramach kontynuacji tego transparentnego podejścia wobec pozostałych Państw, zgodnie z niedawną zapowiedzią, został wysłany do naszych ambasad na całym świecie pierwszy raport zawierający wszelkie dokładne dane o koronawirusie: dane liczbowe, ogniska zakażeń, zainteresowane obszary geograficzne. Raporty będą poddawane codziennej aktualizacji.
Mamy obowiązek działać z maksymalnym zaangażowaniem, kontynuując wsparcie dla naszych obywateli 24 godziny na dobę i chroniąc również gospodarkę naszego Kraju.
Na wtorek zwołałem zebranie w celu omówienia sytuacji włoskiego eksportu i Made in Italy. Dysponujemy 300 milionami euro w ramach Instytutu Handlu Zagranicznego na wsparcie naszych firm. Przedyskutujemy razem możliwie najlepszy sposób działania w obliczu obecnej sytuacji. Dodatkowe 350 milionów zostanie udostępnionych w ramach funduszu eksportowego Sace-Simeset.
Ponadto jutro odbędzie się szczyt Włoch i Francji w Neapolu z udziałem prezydenta Macrona, co jest dowodem zaufania, jakim inne Kraje darzą Włochy, jeżeli chodzi o kontynuowanie wszystkich zaplanowanych działań”.