Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale

Si informa che per consentire la partecipazione in sede internazionale ad iniziative italiane di pace ed umanitarie, il @ITAMfa concede contributi ad progetti proposti da soggetti privati italiani e stranieri, previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.

Per maggiori informazioni, si prega di visitare il seguente sito: https://www.esteri.it/it/trasparenza_comunicazioni_legali/sovvenzioni_contributi_sussidi_vantaggi_economici/criterimodalita/


Pragniemy poinformować, że w celu umożliwienia udziału na poziomie międzynarodowym we włoskich inicjatywach pokojowych i humanitarnych, @ITAMfa udziela dotacji na projekty zgłoszone przez podmioty prywatne włoskie i zagraniczne, w drodze publicznej procedury oraz w zgodności z zasadami przejrzystości i równych warunków działania.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej: https://www.esteri.it/it/trasparenza_comunicazioni_legali/sovvenzioni_contributi_sussidi_vantaggi_economici/criterimodalita/