Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

AVVISO ALL’UTENZA

Si avvisa l’utenza che, a causa di un’attività di manutenzione straordinaria su alcuni apparati di rete del MAECI, nella giornata del 2 agosto si potrebbero riscontrare rallentamenti nell’erogazione di alcuni servizi.

Nello scusarci in anticipo per eventuali complicazioni, si assicura massima disponibilità da parte del personale per limitare quanto possibile eventuali disagi.

************************************

Uprzejmie informujemy, że w związku z pilnymi pracami konserwacyjnymi niektórych urządzeń sieciowych MAECI, w dniu 2 sierpnia br. mogą wystąpić opóźnienia w świadczeniu niektórych usług.

Z góry przepraszając za wszelkie utrudnienia, zapewniamy, że nasz personel dołoży wszelkich starań, aby maksymalnie ograniczyć powstałe niedogodności.