Ambasciata d'Italia - Varsavia

Informacje i ogłoszenia (tylko po włosku)

Coronavirus – COVID 19: Informazioni per i connazionali in Polonia e relative alle possibilità di rientro in Italia
Coronavirus – COVID 19: Informazioni per i connazionali in Polonia e relative alle possibilità di rientro in Italia29/05/2020

1) MISURE DI EMERGENZA ADOTTATE DALLE AUTORITA' POLACCHE Le misure attualmente in vigore, previste a partire da domenica 15 marzo e successivamente rinnovate/oggetto di aggiornamento,  prevedono soprattutto: - Divieto di ingresso per gli stranieri nel Paese, salvo alcune eccezioni, tra cui:stranieri coniugi...

Leggi tutto
Reddito di Emergenza per gli italiani all'estero rientrati o in rientro entro giugno 2020 - Informazioni
Reddito di Emergenza per gli italiani all'estero rientrati o in rientro entro giugno 2020 - Informazioni27/05/2020

Per opportuna informazione dei connazionali all'estero, si comunica che, l’art. 82 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio) - “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” - pub...

Leggi tutto
Avviso urgente ai connazionali - nuovo volo speciale Air Dolomiti (27 maggio) per il rimpatrio dei connazionali
Avviso urgente ai connazionali - nuovo volo speciale Air Dolomiti (27 maggio) per il rimpatrio dei connazionali22/05/2020

AVVISO AI CONNAZIONALI Si informa che AIR DOLOMITI ha, in via eccezionale, attivato un volo speciale di sola andata da Varsavia a Milano Malpensa (n.ro volo EN 8001) per la giornata di mercoledì 27 maggio alle ore 13.00, con arrivo a Milano alle ore 14.45. Per acquistare il biglietto, fino ad esaurimento posti...

Leggi tutto
Informacja dla petentów konsulatu w sprawie przedłużenia dokumentów tożsamości (za wyjątkiem dokumentów uprawniających do przekraczania granicy)
Informacja dla petentów konsulatu w sprawie przedłużenia dokumentów tożsamości (za wyjątkiem dokumentów uprawniających do przekraczania granicy) 11/05/2020

Przedłużenie ważności paszportów, dowodów tożsamości i praw jazdy Zgodnie z dekretem z mocą ustawy z 17 marca 2020 rząd włoski przyjął następujące rozwiązania dotyczące terminów ważności dokumentów tożsamości: za wyjątkiem możliwości przekroczenia granicy, ważność paszport&o...

Leggi tutto
Wspólny komunikat Ambasadora Wielkiej Brytanii i Ambasadora Włoch z okazji Dnia Ziemi
Wspólny komunikat Ambasadora Wielkiej Brytanii i Ambasadora Włoch z okazji Dnia Ziemi22/04/2020

W dniu dzisiejszym, 22 kwietnia, obchodzimy 50. Dzień Ziemi – coroczne wydarzenie ustanowione równo 50 lat temu przez ONZ, mające na celu promowanie ochrony środowiska i walki ze zmianą klimatu. Jednocześnie musimy przeciwdziałać zmianie klimatu, która stanowi długoterminowe wyzwanie, ale r&...

Leggi tutto