Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Incentivi_investimenti

 

Incentivi_investimenti

>> Link correlato (nella terza lingua)

Bodziec ekonomiczy i finansowanie

W Polsce zoztały wprowadzone ulgi płatnicze i szczególne finansowanie aby ułatwić przypływ strategicznych inwestycj dla pracy i dla rozwoju ekonomicznego pewnych rejonów i sektorów. Takie środki są przeznaczone także dla zagranicznych inwestorów którzy chcieli by z nich zkorzyztać. Według ustawy dnia 20/3/2002 są dostępne do Podparcia Finansowego Inwestycji następujące zasiłki finansowe: 

1) Zasiłki dla inwestycj: maksymalnie do 25% kapitału ( tę limit zoztaje zmiejszony do 20% w Krakowie, w Wrocławiu, w Gdyni, w Sopocie i w Gdansku, wówczas w Warszawie i w Poznaniu do 15%);
2) Zasiłki do zatrudnienia: do 4.000 Euro dla każdego nowego pracownika; totalna suma zaśiłku nie może przekroczyc totalnego kosztu pracy nowych pracowników;
3) Zaśiłki na kształtowanie : maksymalnie do 1.150 Euro na każdego pracownika;
4)Zaśiłki dla rozwoju infrastruktury, przyznane do miejscowych władz na unowoczenienie infrastruktury współzależnych do inwestycj odbiorcowych zaśiłków.

Władzy kompetetne mogą przeznaczyc szczególnych ulg płatniczych dla: ·
1) Inwestycje powyżej 10 milionów Euro;
2) inwestycje z wysoką zawartośćią technologiczną; 
3) inwestycje powyżej 500.000 Euro którę zapewniają prace dla 100 osób na 5 lat; ·
4) inwestycje którę zapewniają prace dla 20 osób na przynajmniej 5 lat;
5) inwestycje które zkorzystają z technologi zgodne z ekologią.

Żądanie tych zaśiłków mogą być podane do Ministerstwa Gospodarki dwa razy w roku, w marcu i w pażdzierniku. Szczególnie ważne są Specjalne Strefy Ekonomiczne (ZEF) , specyficzne regiony Kraju ( zwyczajnie z wysokim stopniem bezrobocie i ekonomicznie mniej rozwiniętę) w ktorych można uprawiać działalność przedsiębiorstw korzystając z szczególnych zaśiłków lub z odliczeń i z ulg fiskalnych. Do rozwoju malych i srednich przedsiębiorstw istnieją szczególne finansowanie, dla których jest odpowiedzialna Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorstw (PARP).

UNIA EUROPEJSKA

Do tego momentu Unia Europejska podparła rozwoj poslkiego gospodarstwa za pośrednictwem niektórych programów, przekształconych w ostatnich latach jako narzędzia dla podparcia ze zględu na przystąpienia do Unii. Istnieją trzy głowne narzędzia które będą obowiązować do roku 2006 i do których od roku 2004 zoztały dołączone finansowania z Funduszu Strukturalnego i Wartośći: · Program PHARE zoztał utworzony w roku 1989 i dlatego jest jeden z pierwszych projektów przeznaczony dla Panstw Europy Środkowej w okresie przejściowym. Od lipca roku 2000 zoztał narzędziem do opieki kandidatów PECO ze zgledu na wyrównanie do acquis i na unowocześnienia publicznyej administracj i jako także narzędziem dla koordinacj z programem ISPA i SAPARD. Dla więcej informacj o działanie tego narzedzia i o sposobie na dostęp odesłamy do strony internetowej Ministerstwa Działalności Produktywnej. 

Program SAPARD , który oficjalnie wyruszał 1-ego stycznia roku 2000, przeznaczony dla Panstw Europy Środkowej i Wschodniej-Centralnej kandidujących do Unii, w celu wzrostu acquis wspłólnoty dotyczący Wpólną Polityke Rolniczą (PAC), a także w celu zrealizowania interwencj przeznaczone na promocj naprawienia strukturalnego i na konkurencyjność sektora rolniczego. 

Program ISPA zoztał utworzony specjalnie dla przystąpienia, aby obdarzyć Panstw kandydujących infrastrukturami stosownymi do standardów Współnoty, udzielając finansowania dla sektorów transportów i środowiska.

Aby uzyzkać informacj o umowach wikonania pracy dotyczących tych programach, skierukemy do strony internetowej Komisj Europejskiej. Na tej stronie można wypełniać qiuery dobierając odpowiedny temat: PHARE/ISPA/SAPARD, status tendera ( spodziewany, otwarty lub skonczony), typologia ofert i wybierać POLAND między wszystkich Panstw.

Trzeba zapamiętać że istnieją także finansowania i ulgi przeznaczone według peawa włoskiego:
 -  Umowa nr.71 ( Zarządzenie Ministra 02.02.2001) dla promocj agro-spożywcze; 
 - Umowa nr. 83, 21.02.1989 która dyscyplinuje zezwolenie na kontrybucje dla      Związków małych i średnich przedsiębiorstw które eskluzywnie popierają lub eksportowują swoje produkty;
 - Umowa nr.9 , 09.01.1991 utworzona dla FINEST S.p.A , towarzystwo finansowe stworzone do popierania rozwóju działalność ekonomicznych i internacjonalizacj przedsiębiorstw w rejonach północnych i wschodnich Włoch; 
 - Umowa nr. 11, 24.4.1990, utworzona dla SIMEST S.p.A, towarzystwo finansowe dla rozwoju, z udziałem publicznym lub prywatnym, stworzona aby rozwinąć powstawanie przedsiębiorstw i spółek zagranicznych. 
 - Dekret prawodawczy nr.143, 31.3.1998, który ustanowił SACE S.p.A , która dostarcza publicznego poparcia dla eksportu udzielonego jako ubespieczenie na ryzyko polityczne, katastroficzne, ekonomiczne, komercyjne i kursowe.

69