Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Ice

 

Ice

ICE, Włoski Instytut Handlu Zagranicznego, jest podmiotem publicznym, odpowiadającym za rozwijanie, ułatwianie i promowanie stosunków gospodarczych i handlowych Włoch z zagranicą, przy położeniu szczególnego nacisku na potrzeby małych i średnich przedisębiorstw, ich konsorcjów i stowarzyszeń.
W ramach sieci ICE Instytut działa w 80 krajach, prowadząc 81 biur i 23 punktów konktaktowych, które stanowią komórki operacyjne znajdujące się również na odległych obszarach o znaczeniu strategicznym.
Działalność jednostek operacyjnych ICE za granicą ma ca celu zapewnienie usług z zakresu wsparcia i doradztwa, prowadzenie kampanii promocyjnych na rzecz poszczególnych przedsiębiorstw i inicjatywy Sistema Italia, opracowywanie informacji na temat Włoch, możliwości prowadzenia działalności handlowej, przetargów międzynardowych oraz inwestycji włoskich zagranicą i inwestycji zagranicznych we Włoszech.

 

 


98