Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Jak robić interesy we Włoszech

 

Jak robić interesy we Włoszech

Włochy są szóstym krajem w obszarze OECD i czwartym w Europie pod względem wartości PKB. Produkcja włoska stanowi ponad 13% PKB Unii Europejskiej. Pod względem struktury produkcji, włoska konfiguracja w podziale na sektory działalności gospodarczej jest podobna do konfiguracji głównych krajów europejskich, gdzie 27,7% produktu pochodzi z sektora produkcyjnego i budowlanego a prawie 70% z sektora usług. Wewnątrz tego ostatniego sektora, handel, transport i komunikacja stanowią kwotę PKB wyższą w stosunku do średniej krajów europejskich.
Leżące w sercu śródziemnomorza Włochy są kluczowym węzłem połączeń drogowych, morskich i lotniczych między Północą i Południem Europy.
Rynek włoski, liczący prawie 60 milionów konsumentów i czwarte co do wielkości PKB w Europie, oferuje liczne możliwości przdsiębiorstwom rozwijającym się. Dzięki swojemu strategicznemu położeniu Włochy umożliwiają łatwe dotarcie do 396 milionów konsumentów w pozostałych krajach UE oraz 240 milionów w Afryce Pólnocnej i na Bliskim Wschodzie.
Mają one pozycję leadera (11% udział w rynku europejskim) z obrotami ok. 65 miliardów euro.
W Europie Włochy plasują się na pierwszym miejscu pod względem najniższych kosztów wprowadzania biotechnologii, na drugim w kwestii testowania produktów w działalności badawczo- rozwojowej w sektorze chemicznym i elektronicznym.

 


103