Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Współpraca polityczna

 

Współpraca polityczna

Włochy i Polska uznają się wzajemnie za partnerów strategicznych i jako członkowie ONZ, Unii Europejskiej i NATO, podzielają te same wartości propagowania pokoju, obrony bezpieczeństwa międzynarodowego oraz ochrony praw człowieka. Dwustronne stosunki włosko-polskie cechuje ogromny dynamizm na polu gospodarczym i kulturalnym a także dialogu politycznego, który oba kraje zamierzają pogłębiać. Włochy i Polska podzielają silne zainteresowanie umocnieniem Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony oraz rozwojem autonomicznych możliwości militarnych UE uzupełniających zdolności NATO. Oba kraje są aktywne w międzynarodowej koalicji  rzeciwko Daesh i uczestniczyły w misjach pokojowych na świecie, działając na rzecz wspierania procesów pokojowych i zwalczając terroryzm. Włochy i Polska mają zbieżne stanowiska negocjacyjne w kwestii Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji oraz uznają za absolutnie kluczowe stosunki transatlantyckie.

 

 


18