Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Współpraca naukowa

 

Współpraca naukowa

21 grudnia 2015 r. został podpisany nowy Program Wykonawczy regulujący współracę naukowo-techniczną między Włochami i Polską na lata 2016-2018. Program ten umożliwi dwustronne finansowanie współnych projektów mobilności naukowców, wyłonionych w wyniku oceny porównawczej dokonanej przez obie strony. Dotyczy on projektów współpracy między polskimi i włoskimi Instytutami i Uniwersytetami w dziedzinach tak istotnych jak Kosmos, Rolnictwo i Technologia Żywienia, Środowisko i Energia, Nauka o Ziemi, Nanotechnologie i Zaawansowane Materiały oraz Technologie Informacji i Komunikacji.
Dwustronna współpraca naukowa może ponadto sięgać do możliwości oferowanych przez umowę operacyjną realizowaną między CNR i PAN (wznowioną 12 października 2016r. na kolejne trzy lata; umowa przewiduje na te trzy lata współfinansowanie 10 współnych projektów badawczych) oraz „memorandum of understanding” między Włoską Agencją Kosmiczną i PAK, podpisanego 16 czerwca 2015 r. i mającego na celu stworzenie punktu odniesienia dla działań będących obiektem wspólnego zainteresowania.
Ambasada zamierza promować, także w ramach aktualnie istniejących narzędzi prawnych, liczniejsze możliwości wymiany między środowiskami akademickimi i badawczymi obu Krajów. W trakcie 2016r. odbyły się dwa seminaria wysokiego szczebla poświęcone kosmosowi i współpracy dwustronnej dot. użycia akceleratorów cząstek.

Zasługuje na uwagę także współpraca międzyuczelniana. Ostatnio zarejestrowano 824 umowy Erasmus (Erasmus+ od 2014r.) w ramach których realizowana jest intesywna wymiana wykładowców, studentów , personelu administracyjnego oraz 301 umów innego typu, przewidujących między innymi wymianę wykładowców, studentów, doświadczeń, współpracy dydaktycznej, wspólnej organizacji studiów oraz realizacji wspólnych projektów badawczych.

    


39