Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Współpraca kulturalna

 

Współpraca kulturalna

Obecne stosunki dwustronnej współpracy kulturalnej między Włochami a Polską reguluje Umowa o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji podpisana w Rzymie dnia 12 lipca 2005 r., która zastąpiła poprzednią z 1965 roku. W dniu 21 listopada 2016r. został podpisany w siedzibie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Program Wykonawczy, który określa na okres 2016-2019 praktyczne i operacyjne aspekty - w dziedzinie nauczania języka, promocji kinematografii, teatru literatury i wielu innych - intensywnej współpracy dwustronnej między oboma krajami. 

Znaczna część działalności kulturalnej jest poświęcona promocji nauczania języka włoskiego w Polsce. Bardzo duże jest w Polsce zainteresowanie naszym językiem, nauczanym na poziomie akademickim na wielu uczelniach oraz w szkołach podstawowych,  gimnazjach i liceach, w których uczy się go około 20.000 uczniów. Włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera to zaangażowanie, za pośrednictwem Ambasady i Włoskich Instytutów Kultury, zapewniając kilku lektorów – obecnie pracujących na Uniwersytetach w Warszawie, Katowicach, Poznaniu i Toruniu – oraz asygnując rządowe fundusze na utworzenie i utrzymanie Katedr Italianistyki. Włoskie Instytuty Kultury w Warszawie i Krakowie także współpracują w znaczący sposób nad upowszechnianiem języka włoskiego   Polsce organizując i bezpośrednio zarządzając kursami, na które zapisuje się rokrocznie około 2 tysięcy słuchaczy w każdym wieku.

Co roku Ambasada, wraz z Włoskimi Instytutami Kultury w Warszawie i Krakowie, organizuje wydarzenia o dużym znaczeniu dla polskiego życia kulturalnego, wśród których szczegółnie poleca się Tydzień języka włoskiego na świecie.


63