Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

CEI (Central European Initiative) – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW DO WSPÓŁFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WYMIANY DOŚWIADCZEŃ (KEP).

Data:

04/06/2021


CEI (Central European Initiative) – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW DO WSPÓŁFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WYMIANY DOŚWIADCZEŃ (KEP).

Informujemy, że Sekretariat Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (CEI) rozpoczął 3 maja br. przyjmowanie propozycji projektów, które mają być współfinansowane w ramach Programu Wymiany Doświadczeń (KEP), finansowanego w pełni przez Włochy z funduszu CEI-EBRD. Program KEP ma na celu rozwój społeczno-gospodarczy oraz upowszechnianie wartości i standardów UE poprzez współpracę publicznych i prywatnych osób prawnych z państw członkowskich UE należących do CEI (Bułgaria, Chorwacja, Włochy, Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia, Słowenia, Węgry) oraz członków CEI spoza UE (Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia, Ukraina).

Wnioski mogą być składane w terminie do 21 czerwca przez osoby prawne publiczne lub prywatne, w tym organizacje międzynarodowe, posiadające siedzibę i działające w państwach CEI, oraz muszą dotyczyć inicjatyw współpracy na rzecz partnerów prywatnych lub publicznych posiadających siedzibę w państwach CEI nienależących do UE.

Działania kwalifikowalne obejmują między innymi pomoc techniczną, transfer technologii, wiedzy i najlepszych praktyk, seminaria szkoleniowe, delegowanie pracowników oraz mają na celu wspieranie w państwach beneficjentach procesu integracji europejskiej, budowania umiejętności i prawidłowego funkcjonowania gospodarek rynkowych, planowania i rozwoju infrastruktury, a także zrównoważonego rozwoju w rolnictwie, energetyce i ochronie środowiska.

Odnośna dokumentacja dotycząca Programu KEP oraz naboru wniosków w 2021 r. jest dostępna na stronie internetowej CEI pod
adresem https://application.cei.int/application/kep-2021/.


562