Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

CEI - KNOW-HOW EXCHANGE PROGRAMME (KEP) - CALL FOR PROPOSALS 2020

Data:

30/10/2020


CEI - KNOW-HOW EXCHANGE PROGRAMME (KEP) - CALL FOR PROPOSALS 2020

Ambasada Włoch informuje o publikacji zaproszenia do składania wniosków w ramach programu wymiany know-how 2020, finansowanego przez Włochy za pośrednictwem funduszu IŚE w EBOR. Celem konkursu jest finansowanie projektów, które przyczynią się do rozwoju krajów IŚE, promując ich spójność społeczną i dynamikę gospodarczą, a także więzi między państwami członkowskimi. Priorytetowo traktowane będą projekty koncentrujące się na sektorach, w których podmioty (dostawcy know-how) przekazują wiedzę związaną z ich krajem pochodzenia, z korzyścią dla beneficjentów projektu (beneficjentów know-how).

Wnioskodawcami mogą być podmioty publiczne lub prywatne zarejestrowane w jednym z państw członkowskich IŚE. Projekty muszą angażować co najmniej dwóch partnerów (dostawcę know-how i beneficjenta know-how), a planowane przez nich działania muszą odbywać się na terytorium krajów IŚE. Rozpoczęcie tych działań musi nastąpić orientacyjnie począwszy od dnia 1 lutego 2021 r., a czas trwania projektów musi obejmować okres od 6 do 24 miesięcy.

Poszczególnym projektom może zostać przyznane maksymalnie 40 000 EUR, przy czym kwota o którą ubiega się wnioskodawca nie może przekroczyć 50% wartości projektu.

Wnioski można składać na portalu IŚE do piątku 13 listopada 2020 r. do godz. 11:59 (UTC+1).

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://application.cei.int/wp-content/uploads/2020/10/KEP-Call-for-Proposals-2020.pdf .


534