Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Informacje dla interesantów Kancelarii Konsularnej

Data:

12/04/2016


Informacje dla interesantów Kancelarii Konsularnej

Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia następujących przedmiotów:
- dużych toreb i plecaków
- bagaży, walizek oraz wózków dziecięcych
- zapalniczek, zapałek i materiałów łatwopalnych
- broni, w tym broni białej, oraz przedmiotów niebezpiecznych, takich jak noże, nożyczki i inne ostre przedmioty
- urządzeń elektronicznych (z wyjątkiem telefonów komórkowych, które muszą jednak zostać wyłączone przy wejściu)
- jedzenia i napojów.

Na terenie Ambasady nie ma depozytu przedmiotów zabronionych.

Prosimy, by do Ambasady wchodzili tylko interesanci Konsulatu. Na teren Ambasady nie będą wpuszczane grupy osób oraz osoby
towarzyszące interesantom.


366