Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Studia we Włoszech

 

Studia we Włoszech

STYPENDIA DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH I WŁOSKICH ZAMIESZKAŁYCH ZAGRANICĄ (IRE) NA LATA 2019-2020

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej ogłosiło konkurs na stypendia dla studentów zagranicznych oraz włoskich zamieszkałych zagranicą (IRE,) mające na celu wspieranie współpracy w dziedzinie kulturalnej, naukowej i technologicznej, przedstawianie systemu gospodarczego Włoch w świecie oraz upowszechnianie języka i kultury włoskiej (v. Ustawa 288/55 wraz z nowelizacjami i uzupełnieniami).
Stypendia proponowane są dla realizacji programów szkoleń, kształcenia i/lub badawczych przy włoskich instytucjach państwowych lub prawnie uznanych.
Termin zgłaszania kandydatur upływa o godz. 14.00 (czasu włoskiego) dnia 12 czerwiec 2019r.
Warunki konkursu z określeniem wymogów dot. prezentacji kandydatur oraz instrukcjami dot. przebiegu selekcji podań są opublikowane na dedykowanym portalu https://studyinitaly.esteri.it/, oraz są dostępne na tej stronie w jęz. włoskim oraz w jęz. angielskim.

 

Uczelnia Scuola Superiore Sant’Anna, Piza – Master in Human Rights and Conflict Management (data publikacji: sierpień 2017)

Studia magisterskie (Master Universitario di I livello) z obowiązkową obecnością, wszystkimi zajęciami prowadzonymi w jęz. Angielskim, oferują miejsca dla maksymalnie 28 absolwentów studiów licencjackich (14 miejsc jest przewidzianych dla kandydatów spoza UE). Celem studiów jest wykształcenie wybitnych profesjonistów, którzy będą pracować w ramach programów i projektów prowadzonych przez organizacje krajowe, regionalne, międzynarodowe lub przez ONG, poświęconych ochronie praw człowieka oraz zapobieganiu, łagodzeniu czy rozwiązywaniu konfliktów. Program składa się z jednej części dydaktycznej stacjonarnej we Pizie (styczeń lipiec 2018), liczącej 440 godzin, oraz z drugiej części stażowej w organizacjach o znaczeniu międzynarodowym (min. 3 miesiące, 480 godzin). Na zakończenie Mastera uczestnicy są zobowiązani przestawić pracę pisemną lub projekt video, dotyczący doświadczeń stażowych oraz przedmiotów wykładowych, nad którymi odbędzie się debata publiczna.

Zgłoszenia można wysyłać do 4 września br w przypadku kandydatów spoza UE i do 19 września w przypadku kandydatów z krajów UE.

Więcej informacji na temat struktury procesu szkolenia i procedur selekcji jest dostępnych w załączonej broszurze oraz na stronie www.humanrights.sssup.it

 

IULM - Libera Università di Lingue e Comunicazione/ International University of Languages and Media (opublikowano: kwiecieńe 2017)

IULM – proponuje dwa kierunki studiów z zajęciami odbywającymi się wyłącznie po angielsku: dyplom z "Hospitality and Tourism Management" (jako dual degree – dodatkowe informacje tutaj) oraz dyploma z "Strategic Communication", we współpracy z University of Arts w Londynie (szczegółowe informacje tutaj). Więcej informacji jest dostępnych na stronie uczelni http://www.iulm.it/

 

Oferta kształcenia w języku angielskim na włoskich uczelniach (opublikowano: kwiecień 2017)

W celu ułatwienia zapoznania się z propozycjami studiów przez zainteresowanych studentów, CRUI (Konferencja Rektorów Uczelni Włoskich) zamieściła na swojej stronie internetowej informacje w języku angielskim uporządkowane w/g rodzajów studiów, do których linki zamieszczamy poniżej:

- Studia Master w/g kierunków

http://www2.crui.it/crui/corsi_inglese/master_by_field_of_study.pdf

- Studia Master w/g uczelni

http://www2.crui.it/crui/corsi_inglese/master_by_universities.pdf

- Studia doktoranckie w/g specjalizacji

http://www2.crui.it/crui/corsi_inglese/PhD_programs_by_field_of_study.pdf

- Studia doktoranckie w/g uczelni 

http://www2.crui.it/crui/corsi_inglese/PhD_programs_by_university.pdf

- Winter/Summer School w/g kierunków

http://www2.crui.it/crui/corsi_inglese/Winter_Summer_schools_by_field_of_study.pdf

- Winter/Summer School w/g uczelni

http://www2.crui.it/crui/corsi_inglese/Winter_Summer_schools_by_field_of_study.pdf

 

 

Università degli Studi di Milano-Bicocca/ Uniwersytet w Mediolanie-Bicocca - zajęcia prowadzone w języku angielskim (opublikowano: marzec 2017)

Uczelnia proponuje studia międzynarodowe z zajęciami prowdzonymi wyłącznie w języku angielskim. Dodatkowe informacje i kontakt można uzyskać klikając tutaj (w sprawie summer schools należy kliknąć tutaj)

 

Uniwersytet w Sienie: procedury przyjęć studentów zagranicznych na rok akademicki 2017/2018 (opublikowano: styczeń 2017)

Zostały uruchomione procedury przyjmowania studentów zagranicznych zainteresowanych studiami na Uniwersytecie w Sienie w roku akademickim 2017/2018. Wszelkie informacje o warunkach, trybie i termianch przyjmowania zgłoszeń są dostępne na http://www.unisi.it/internazionale/prospective-and-enrolled-international-students.

 

Stypendia Unibo Azione 2 - rok akademicki 2017/18 Uniwersytet w Bolonii (opublikowano: styczeń 2017)

Zostało opublikowane ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie 48 stypendiów dla studentów zagranicznych, ktorzy zapiszą się w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytet w Bolonii. Stypendia mają wartość 11.000 € brutto i przeznaczone są dla osób posiadających zagraniczne świadectwa szkolne. Stypendia będą przyznawane w oparciu o

- SAT (dla zainteresowanych studiami licencjackimi i magisterskimi jednolitego cyklu)

- GRE (dla zainteresowanych studiami magisterskimi).

Termin składania wniosków upłyywa 31/03/2017 (http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/borse-di-studio-per-studenti-internazionali-unibo-azione-2). Szczegółowe informacje w sprawie przyjęć : www.unibo.it/ammissioni.

 

Miasto Turyn

Zwracamy uwagę na portal w języku angielskim www.studyintorino.it dedykowany osobom zainteresowanym studiami w Turynie. Portal ukazuje aspekty motywacyjne, silne strony uczelni, wysoki poziom kształcenia oraz inne praktyczne informacje pomocne w wyborze Turynu na miejsce studiòw uniwersyteckich.

 

 

 


159